iRMANNUGADUH IEU. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

JEBROD ANU KASOHOR

CEUK SAKAOL, BAHEULA AYA MOJANG ANU GEULIS KAWANTI-WANTI, HERANG KABINA-BINA, ENDAH LAIN CEUK BEJA. (“.YEUH PAMIARSA, LAMUN AYEUNA MAH SALISTING JEUNG LUNA MAYA,… ATAWA, HEPI SALMA”,
“TAPI ARI NGARAN BAHEULAMAH TEU JADI UKURAN, CAN TANGTU NGARAN ALUS, HADE PANGAWAKAN, KITU OGE SABALIKNA, KOLOT BAHEULA MAH ESTU BASAJAN PISAN MERE NGARAN TEH, BUKTINA JENENGANNA  MAH MUNG NYI JEBROD, TAPI ADUH ETA DEDEG PANGADEGNA, BAPA-BAPA OGE PASTI BAKAL   RUY-ROY, ABDI OGE SANAJAN BUDAK KENEH RADA…, HEHHE…!!! UPAMI TEU ISIN KU BAPA-BAPA MAH, KURING GE RESEP PISAN.
NA KUNAON ATUH DINGARANAN JEBROD….???, MEUREUN KULANTARAN KU EBODNA TEA.
BAKAT KU GEULISNA, MASYARAKAT OGE LOBA NU MIKARESEP TI MIMITI AYI-AYI NEPI KA AKI-AKI, “HAA…R,!!! BARI JEUNG TEU RARESEPEUN KUMAHA ATUH, NYI JEBROD MAH NGARONGGENG PAGAWEANANA TEH.

SINGGET CARITA, NALIKA NYI JEBROD MANGGUNG DI HIJI TEMPAT”.
BANGPAK…BANGPAK, TULANG BANTINGKEUN……
TUMPAK……PINGPING….TUMPAK…..PINGPING..….PATUNGTUNGTUNG……………PATUNTUNGTUNGTUNG.
OEET,…..OEET…….. SORA REBAB NGONDANG LALAKI SENGSERANG PANON, BARI PALAHAK-POLOHOK MENCRONG MATA SIMEUTEUN NINGGALI NYI JEBROD. BARI NGAGERENDENG: “BEU… ETA AWEWE, AWAKNA…. WEY…, ETA AWAK… MANI BAHENOL..!!!! KARASORI ADIPUTRO MAH EUWEUH NANAONA….NN..!!!  AING MAH MOAL PANASARAN BEAK MUNDING OPAT BIKANG, LUDES SAWAH TILU BAU, ASAL ETA RONGGENG JEBROD KU AING KAPEROD.
TAPI DALAH DIKUMAHA CEUK BEJA JEUNG CARITA, AYA SELENTING BAWANING ANGIN, KOLEPAT BAWANING JAGAT, ETA NYI JEBROD TEH GEUS AYA NU NGA HAK KANA DIRINA, GEUS AYA NU NGANCIK NA DIRI NYI JEBROD, KAPIHEULAAN LALAKI LIAN.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar